Wat doet Tov-leren eigenlijk?

Wat kan TOV-leren voor ouders en kinderen betekenen?

👉Individuele begeleiding voor je kind.

Zowel op school, hier in de praktijk of bij jullie thuis. Het is allemaal mogelijk. Dit kan op alle vakgebieden die op school worden aangeboden. Het kan ook voor het leren leren, agendaplanning, en speciale trainingen. 

👉Huiswerkbegeleiding.

Dit is bij mij thuis in de praktijk. Maximaal 3 leerlingen tegelijk. Dus kleinschalig, persoonlijke aandacht en de mogelijkheid om agendaplanning en leren leren erbij te kiezen.

👉Trainingen.

Tov-leren geeft een aantal trainingen speciaal gericht op het trainen van de verstandelijke en uitvoerende functies. Denk hierbij b.v. aan goed leren waarnemen. De meeste fouten in school- en huiswerk zijn namelijk terug te voeren op het niet zorgvuldig waarnemen en of begrijpen van de vraagstelling. Ook bij de uitvoerende functies (wat zie ik je nu doen!) zijn er diverse trainingen die ik geef. 

👉 Begeleiding hoog- en meerbegaafde kinderen.

Dit zijn bijeenkomsten waarbij de nadruk ligt op het uitdagen van kinderen die soms in het reguliere onderwijs niet tot hun recht komen. Dit is maatwerk en van kind tot kind anders. 

In alle gevallen kun je mailen (info@tov-leren.com), bellen en appen (0617451679) of via de FBchat met me in contact komen. Een kopje koffie of thee en een verkennend gesprek zijn altijd gratis.

Gepubliceerd door

GeertheStevens

Mijn naam is Geerthe Stevens. Als leerkracht op diverse scholen, heb ik me de laatste Jaren bekwaamd in het werken met leerlingen die hoogbegaafd zijn. Daarnaast kan ik terugkijken op vele groepen waarin meer dan gemiddeld veel kinderen zaten die een ASS-stoornis hadden. Dit en het feit dat het in mijn privéleven ook een grote rol heeft gespeeld heeft er toe bijgedragen dat ik me ben gaan bekwamen in de rol van de cognitieve functies (breinfuncties) bij kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat. Daarbij heb ik de executieve functies (uitvoerende functies) er in de loop der Jaren bij betrokken. Deze combinatie heeft een mooi concept opgeleverd waar al vele kinderen profijt van mochten hebben. De wens om dit als zelfstandig ondernemer te mogen gaan doen werd dit jaar werkelijkheid. TOV-Leren is een feit. Mag ik je welkom heten met een kop thee of koffie en een gesprek?