” Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht “

Mijn naam is Geerthe Stevens. Als leerkracht op diverse scholen, heb ik me de laatste jaren bekwaamd in het werken met leerlingen die hoogbegaafd zijn. Daarnaast kan ik terugkijken op vele groepen waarin meer dan gemiddeld veel kinderen zaten die een ASS-stoornis hadden. Dit en het feit dat het in mijn privĂ©leven ook een grote rol heeft gespeeld heeft er toe bijgedragen dat ik me ben gaan bekwamen in de rol van de cognitieve functies (breinfuncties) bij kinderen waarbij het leren  niet vanzelf gaat. Daarbij heb ik de executieve functies (uitvoerende functies) er in de loop der jaren bij betrokken. Deze combinatie heeft een mooi concept opgeleverd waar al vele kinderen profijt van mochten hebben. De wens om dit als zelfstandig ondernemer te mogen gaan doen werd in 2017 werkelijkheid. TOV-Leren is een feit.

Mag ik je welkom heten met een kop thee of koffie en een gesprek?