“Van samen leren naar alleen kunnen”

Tov staat voor alles wat goed is!

Dus Tov-leren staat voor goed leren. Leren is een werkwoord waarmee wordt aangegeven dat iets of iemand kennis tot zich neemt. En dat deze kennis kan worden toegepast.
Deze kennis zul je dus eerst moeten ontvangen van iets of iemand. Daarnaast moet je de kennis tot je nemen, zeg maar opslaan in je “computer”. En dan is het van belang dat je deze kennis weer tevoorschijn kunt toveren en toepassen in de juiste situatie en op de juiste manier.
In mijn carrière als leerkracht heb ik in de afgelopen jaren steeds weer gezien en dat leerlingen vaak echt niet weten hoe ze moeten leren. Er is dus een behoefte aan leren-leren. Maar hoe doe je dat nu? Leren?
De bovenstaande definitie maakt dat het heel simpel lijkt. Maar voor veel kinderen is dit niet het geval. Het is voor hen niet simpel om te leren.
Deze oorzaken kunnen heel divers zijn. Er kan een onderliggende stoornis zijn die het moeilijk maakt. Of iemand heeft het nog nooit hoeven doen…leren…omdat het allemaal aan kwam waaien.

Wat de reden ook is Tov-leren kan hierbij de helpende hand bieden.

Tov leren staat daarbij garant voor een individuele aanpak , één op één, of indien nodig voor het proces in kleine groepjes. Hierbij staat het kind centraal. Samen gaan we op weg om de juiste bagage te vinden die nodig is om de reis naar zelfstandig en autonoom te kunnen maken. Hierbij ga ik uit van de zone van naaste ontwikkeling (dat wat je nog niet alleen kunt en waar je nog wat extra hulp bij kunt gebruiken) zodat het geleerde ook echt in de praktijk kan worden omgezet. Als het kind kan zeggen: “Ik kan het alleen!”, dan is het doel bereikt.